Welke onderzoeken kan Obalo doen?

Obalo kan in principe alles bij kinderen en jongeren onderzoeken wat met het leren te maken heeft: de vaardigheden rond een vak, denkfuncties, concentratie enzovoort.

 • We kunnen "inzoomen" op een enkel vak: rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen om te zien waar het precies mis gaat, hoe het kind/de jongere het aanpakt en hoe groot de achterstand is.
 • We kunnen bijvoorbeeld onderzoeken of er meer in zit dan eruit lijkt te komen (intelligentie*, leermogelijkheden). Ook kan een onderzoek helpen bij het kiezen van een niveau voor de middelbare school.
 • We kunnen kijken naar de lees- en/of spellingproblemen van een kind of jongere en ook vaststellen of er sprake is van dyslexie.
 • We kunnen rekenonderzoek doen, en als dat aan de orde is, ook dyscalculie vaststellen.
 • We kunnen de aandacht/concentratie onderzoeken en eventueel vaststellen of het kind of de jongere misschien AD(H)D heeft.
 • We kunnen bekijken of er bijzonderheden zijn in de manier waarop het kind/de jongere informatie verwerkt, planmatig kan werken en hoe hij/zij het leren aanpakt (executieve functies).
 • We kunnen onderzoeken of er bijzonderheden zijn in het (werk-) geheugen. 
 • Ook kunnen we onderzoeken in hoeverre emoties een rol spelen Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van faalangst of motivatieproblemen.

Sommige onderzoeken kunnen we ook bij volwassenen doen. Heeft u een vraag daarover, neemt u dan even contact met ons op.

Soorten onderzoek:

We kunnen een "klein" (orthodidactisch) onderzoek doen. Dat is een onderzoek naar een enkel schoolvak (lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen), waarbij we kijken naar de vaardigheden die nodig zijn om dat vak te kunnen doen en of er in de basis misschien iets ontbreekt. 

We doen een uitgebreid (psychodiagnostisch) onderzoek als de problemen groter of breder zijn, als de moeite met leren meer lijkt te zitten in "denkvaardigheden" zoals het leervermogen, geheugen, concentratie of informatieverwerking en/of als we willen weten of het kind/de jongere een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, ADD) heeft.

In het adviesgesprek wordt uitgelegd welk onderzoek het beste past bij de problemen van uw kind en de vragen die u heeft.

"Maar ik wil geen 'label' voor mijn kind!"

Nou, dat snappen wij helemaal. Een 'label' (diagnose) kan ervoor zorgen dat er anders naar uw kind wordt gekeken. Alsof het bepaalt wie hij is. Ook lijkt het aan te geven dat uw kind op bepaalde gebieden anders is dan de andere kinderen. En eigenlijk maakt het u ook niets uit, want het enige wat u wilt is dat uw kind zich prettig voelt en gelukkig is. 

Wij zijn dat met u eens. Daarom richten wij ons in een onderzoek niet op het stellen van een diagnose, maar zoeken we naar verklaringen: hoe komt het dat dít kind moeite heeft met een of meer schoolvakken? En: wat heeft hij nodig om zich nu en later beter te kunnen redden? 

Daarom doen wij een 'breed' onderzoek: we verzamelen veel gegevens en beoordelen dan pas wat onderzocht moet worden. Want als we ons alleen richten op bijvoorbeeld dyslectische kenmerken, dan missen we misschien alles wat met de concentratie te maken heeft. Door breed te kijken kunnen we niets over het hoofd zien. 

Toch een diagnose

Toch zitten er ook voordelen aan een diagnose. Hierdoor begrijpen anderen beter en sneller wat er (ongeveer) aan de hand is en wat je wel of niet van dit kind kunt verwachten. Ook kan het kind op de middelbare school dan vaak van bijzondere aanpassingen gebruik maken als dat nodig is, bijvoorbeeld meer tijd bij toetsen of het minder zwaar meetellen van spelfouten. 

Als uit een uitgebreid onderzoek blijkt dat een kind echt dyslexie, dyscalculie of AD(H)D heeft volgens de (strenge) geldende richtlijnen, dan stellen we de diagnose. Bij dyslexie en dyscalculie geven we dan ook een officiële verklaring af.

'Susan heeft in groep 8 een dyslexieonderzoek gehad daaruit bleek dat ze geen dyslexie heeft. Wel duidelijk overzicht wat haar valkuil is en wat ze goed kan.' - J. Bruggeman

Denkt u na over een onderzoek voor uw kind?

In een gratis adviesgesprek kunt u vertellen wat uw zorgen zijn. Wij geven u dan een goed advies: is dat een onderzoek (en welk onderzoek dan) of is een onderzoek niet nodig maar kunt u beter kiezen voor begeleiding voor uw kind? Neem dan contact op voor een afspraak. 

 

 Klik hier om een afspraak te maken 

Wij kunnen onderzoek doen op deze gebieden:

 • lezen, spellen, dyslexie
 • begrijpend lezen
 • rekenen, dyscalculie
 • leermogelijkheden, intelligentie*, extra informatie voor schoolkeuze
 • geheugen, werkgeheugen
 • informatieverwerking, ordenen, leerstijl, leren
 • aandacht, concentratie, AD(H)D
 • emoties, faalangst, motivatie, zelfbeeld

*We doen bij Obalo nooit alleen een intelligentietest. We zijn er namelijk van overtuigd dat zo'n test op zichzelf niet voldoende verklaart waarom iets op school niet goed lukt.  Hoe intelligent een kind ook is, problemen in bijvoorbeeld de concentratie of plannings- en ordeningsvaardigheden kunnen de schoolse ontwikkeling flink in de weg staan. Ook wordt er vaak veel te veel en veel te lang waarde gehecht aan de IQ-getallen. 

 

 

 

 

Informatie

Onderzoek bij Obalo

Als er iets op school echt niet goed gaat, kan een onderzoek verstandig zijn, om te begrijpen hoe dat komt en wat het kind nodig heeft.

Informatie

Welke onderzoeken kan Obalo doen?

Obalo kan in principe alles onderzoeken wat met het leren te maken heeft: de vaardigheden rond een vak, denkfuncties, concentratie enzovoort.

Informatie

Hoe verloopt een onderzoek?

Als u dan kiest voor een onderzoek, hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat kunt u van ons verwachten en is het spannend voor uw kind?