Werkgeheugentraining Jungle Memory (individueel)

Het werkgeheugen is net een post-it blaadje in je brein: de plek om informatie te noteren, te onthouden en ermee te kunnen werken. Hoe groter het post-it blaadje, des te meer we kunnen onthouden en verwerken.
En hoe groter het post-it blaadje, des te beter zijn ook de schoolresultaten. Jungle Memory kan helpen het 'post-it blaadje' van uw kind of leerling te vergroten.

Het komt vaak voor dat kinderen en jongeren moeite hebben met bepaalde schoolvakken doordat ze hun werkgeheugen niet goed gebruiken. Bij vakken waar denkstappen moeten worden uitgevoerd, zoals spelling en rekenen, maar ook bijvoorbeeld bij taal, geschiedenis en natuur-/scheikunde. Kinderen en jongeren met een minder groot werkgeheugen  kunnen zich moeilijker concentreren, moeilijker nieuwe stof tot zich nemen en hebben vaak lagere resultaten. Leerlingen met een goed werkgeheugen doen het beter op school.

Jungle memory traint leerlingen hun werkgeheugen te gebruiken. 

Het werkgeheugen zorgt voor een tijdelijke opslag van stukjes informatie die we moeten onthouden of gebruiken. Door het werkgeheugen te trainen kunnen leerlingen een flinke sprong voorwaarts maken.

Hoe werkt dat dan?

Jungle Memory is een computerprogramma, waarmee uw kind 8 weken lang, 4x per week ongeveer 20 minuten gaat oefenen. Het programma traint het werkgeheugen in kleine stapjes. Wanneer uw kind verder komt met de training worden de oefeningen uitdagender. Ze dagen het brein uit om steeds iets harder te werken. Jungle Memory past zich voortdurend aan de behoefte en mogelijkheden van de leerling aan. Zo wordt er nooit te zwaar of te makkelijk getraind, maar steeds op het juiste niveau om succes te kunnen behalen.

Lees meer over hoe Jungle Memory werkt...

Voor wie?

Jungle Memory traint het werkgeheugen van 7-16 jarigen.
De werking van Jungle Memory is wetenschappelijk aangetoond voor leerlingen met leerproblemen, waaronder ook leerlingen met dyslexie en autisme.
 

Dit is echt wat voor mijn kind!

Als u denkt dat Jungle Memory uw kind kan helpen, maak dan een afsrpaak voor een gratis adviesgesprek. Samen kunnen we dan beoordelen of dit inderdaad de beste (eerste) keuze is en welk traject het beste resultaat zal gaan geven.

 Klik hier om een afspraak te maken 

 

Praktische informatie

  • Jungle Memory is een training die we alleen individueel geven. Afhankelijk van de problemen van uw kind kiest u met ons voor een traject van bijvoorbeeld 10 of 20 weken.
  • Welke mogelijkheden er precies zijn en welke kosten daarbij horen, bespreken we in een gratis adviesgesprek met u. 
  • Jungle memory werkt het beste als er 8 weken lang, 4 maal per week getraind  wordt. Dat betekent dat uw kind 1x per week bij ons traint en daarnaast thuis 3 keer ongeveer 20 minuten moet oefenen op de computer.